Vračilo blaga - 14 dni od prevzema

PREKLIC NAROČILA, VRAČILO BLAGA IN VRAČILO KUPNINE

Kupec lahko v 24 urah od oddaje naročila pošlje na naslov [email protected] odstop od naročila.

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov pravico, da v 14.dneh obvesti podjetje ( pisno, ustno, na obrazcu,... ), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43:d člena tega zakona.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14. dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14. dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14. dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Po določbi b 43. d člena ZVPot lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe ali preko spletne strani.

V primeru vračila blaga nastale stroške podjetja zaradi odstopa od pogodbe, stroške pokriva potrošnik. Strošek je enak strošku dostave v kolikor ga izvede podjetje.

Kupec blago vrne na ponudnikov naslov: FullHauz d.o.o., Einspielerjeva Ulica 31 2000 Maribor, Slovenia. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vracilo blaga Odstop od pogodbe.pdf