Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.fullhauz.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Splošni pogoji poslovanja urejajo način delovanja spletne trgovine www.fullhauz.si, pravice in obveznosti ponudnika (v nadaljevanju ponudnik) ter obiskovalcev in uporabnikov spletne strani (v nadaljevanju kupec). Ponudnik je podjetje : FullHauz d.o.o., Einspielerjeva Ulica 31 2000 Maribor, Slovenia, SI 28279034, maticna številka: 8230196000 Podjetje je davčni zavezanec.

Podatki ponudnika

Polno ime: Fullhauz storitve in trgovina d.o.o.
Kratko ime: Fullhauz d.o.o.
Naslov: Einspielerjeva Ulica 31, 2000 Maribor, Slovenija
Transakcijski račun: SI56 0310 2100 0693 518, odprt pri SKB Bank d.d.
Matična številka: 8230196000
ID za DDV: SI28279034
Zavezanec za DDV: DA
E-pošta: [email protected]
Telefon: + 386 51 352 479
Podjetje je vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 27.06.2018, SRG vpisa Srg 2018/25476

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

CENE

Cene v spletni trgovini www.fullhauz.si so izražene v evrih in vsebujejo DDV. Cene ne vključujejo stroškov dostave. Pogoji dostave so določeni posebej. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila na način, kot je objavljen v pogojih spletne trgovine www.fullhauz.si.

V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec potrdi naročilo in prejme elektronsko sporočilo o statusu - Naročilo potrjeno. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Potrošnik lahko vsa svoja naročila - pogodbe najde na strani spletne trgovine tako, da se prijavi na svoj profil in v novem oknu katero se odpre pritisne gumb Moja naročila. Odpre se spisek vseh kupljenih izdelkov posameznega profila tj. kupca.

NAROČANJE

1. Pregled naročila:

Na podlagi izbora izdelkov s strani kupca se izpiše košarica izbranih izdelkov.

2. Registracija in prijava:

Na podlagi izbrane košarice izdelkov se kupec registrira v sistem oz. opravi prijavo s svojim uporabniškim imenom in geslom.

3. Vpis naslova za dostavo:

Kupec ima možnost, da izbere tudi drugi naslov za dostavo blago od vpisanega pri registraciji. Ta naslov se vpiše v bazo kot naslov za dostavo blaga.
Glede na vrednost naročila se kupcu izpiše tudi cena dostave in sicer - cena dostave vključena v ceno ali cena dostave skladna s cenikom dostave.

4. Pregled celotnega naročila in plačilo:

Izpiše se seznam naročila in pogoji za plačilo.
Pred potrditvijo naročila ima kupec možnost spremembe naročila iz seznama z brisanjem ali dodajanjem artiklov.

5. Potrditev naročila:

Kupec na svoj e mail naslov prejme potrdilo o potrditvi naročila in hkrati obvestilo, da bo naročeno blago v najkrajšem možnem času dostavljeno na naslov za dostavo.

6. Odprema blaga:

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi in ga odpošlje.

Vse izdelke kupcu dostavlja pogodbeni partner dobavitelja na kupčev naslov, ki je naveden v naročilu. Izvajalec kupca pred dostavo obvesti s sms sporočilom.

Izvajalec vroči naročeno blago naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. V kolikor na izbranem naslovu ni nikogar doma, pusti izvajalec v hišnem poštnem predalčku obvestilo, v katerem navede mesto prevzema (bližnja poslovalnica) in rok, v katerem lahko naslovnik pošiljko prevzame. Če naslovnik ne prevzame naročenega blaga v roku, določenem v obvestilu, se pošiljka vrne pošiljatelju. V tem primeru ima dobavitelj od naročnika pravico terjati povrnitev nastalih stroškov.

Rok dostave naročenega blaga je načeloma 4 - 30 delovne dni. Ob nedeljah in praznikih blaga ne odpošiljamo.

V primerih, ko ponudnik pravočasno in v skladu s pogodbo odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca dostave. Kupec se zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupec je dolžan prevzeti blago od izvajalca na naslovu , kot ga je sam izbral v postopku nakupa, pod pogojih, ki jih določa izvajalec. Ob prevzemu je dolžan preveriti količino in kvaliteto prejetega blaga, kasnejše reklamacije niso možne.

PLAČILO BLAGA

Plačilo naročenega blaga v spletni trgovini www.fullhauz.si je možno:

Izdaja računa

Fullhauz d.o.o. nastopa kot podjetje, ki ponuja blago ali storitve preko interneta in v fizični trgovini. Kupec znesek celotnega naročila plača podjetju Fullhauz d.o.o., skupaj z blagom ali storitvijo pa prejme tudi račun. Ponudnik posluje na območju Republike Slovenije, izdelke pa pošilja na območje Republike Slovenije in v tujino, zlasti na območje držav članic EU. Kupec prejme račun na svoj elektronski naslov v postopku naročila, in sicer po tem, ko je kupoprodajna pogodba sklenjena. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom (morebitno doplačilo za dostavo/poštnino, strošek plačila, vezan na način plačila) ter obvestilo kupcu o pravici do odstopa od pogodbe.

Izdaja Racuna Fullhauz

PREKLIC NAROČILA, VRAČILO BLAGA IN VRAČILO KUPNINE

Kupec lahko v 24 urah od oddaje naročila pošlje na naslov [email protected] odstop od naročila.

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov pravico, da v 14.dneh obvesti podjetje ( pisno, ustno, na obrazcu,... ), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43:d člena tega zakona.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14. dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14. dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14. dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Po določbi b 43. d člena ZVPot lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe ali preko spletne strani.

V primeru vračila blaga nastale stroške podjetja zaradi odstopa od pogodbe, stroške pokriva potrošnik. Strošek je enak strošku dostave v kolikor ga izvede podjetje.

Kupec blago vrne na ponudnikov naslov: FullHauz d.o.o., Einspielerjeva Ulica 31 2000 Maribor, Slovenia. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vracilo blaga Odstop od pogodbe.pdf

Pravica kupca do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec oz. potrošnik pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana do poteka zgoraj navedenega 14-dnevnega roka. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja ponudnik. Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo TUKAJ.

Kupec izpolni Obrazec za odstop od pogodbe (ali sam napiše izjavo z vsemi v obrazcu zahtevanimi podatki) in ga pošlje ponudniku po elektronski pošti na naslov [email protected] ali s priporočeno pošto na naslov Fullhauz d.o.o., Einspielerjeva Ulica 31, 2000 Maribor ali pa ga osebno prinese v trgovino ponudnika Fullhauz d.o.o. Ponudnik kupcu nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.

Od kdaj teče rok za odstop od pogodbe

Rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga začne teči od dneva, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom. Če je predmet pogodbe več kosov blaga ali če je dostava sestavljena iz več pošiljk ali kosov, pa rok za odstop od pogodbe začne teči, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga ali nad zadnjo pošiljko.

ZAVRNITEV NAROČILA

Spletna trgovina www.fullhauz.si si pridržuje pravico, da lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti, zavrne.

REKLAMACIJE

Če kupec meni, da prejeti izdelek ne ustreza njegovim željam in potrebam, ga bomo nadomestili z drugim izdelkom ali pa vrnili prejeto kupnino. V tem primeru mora kupec nepoškodovan in neuporabljen izdelek vrniti v originalni embalaži na naslov ponudnika. Če je bila originalna embalaža odprta ali odstranjen varnostni pečat, možnost vračila ne velja.

Če kupec ugotovi, da je blago, ki ga je prejel poškodovano, da manjka vsebina in da paket kaže znake odprtja, takoj ob prevzemu blaga od izvajalca poštnih storitev zahteva, da se sestavi zapisnik, blago poslika in vse skupaj pošlje na mail [email protected] v reševanje reklamacije.

Skupaj s podjetjem, ki opravlja pogodbeno dostavo bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine www.fullhauz.si, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila, pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnik lahko tudi kadarkoli zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali poda ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom:

na naslov FullHauz d.o.o., Einspielerjeva Ulica 31 2000 Maribor, Slovenia, ali na naslov elektronske pošte [email protected] oziroma [email protected] Uporabnik lahko tudi vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

VARNOST SPLETNE TRGOVINE

V spletni trgovini www.fullhauz.si uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

KOMUNIKACIJA

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

ODGOVORNOST PONUDNIKA

Pred uporabo posameznih izdelkov, je potrebno prebrati podatke in navodila na embalaži. Ponudnik se trudi po najboljših močeh, da je so podatki v spletni trgovini www.fullhauz.si pravilni, da je ponudba redno osvežena . Če pa uporabniki opazijo morebitno napako, jih prosimo, da nas na to opozorijo, za kar se jim že v naprej zahvaljujemo.

STVARNA NAPAKA

Opredelitev stvarne napake

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelka. Napaka je stvarna če:

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku.

Uveljavitev pravic iz naslova stvarne napake

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest (6) mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati eno od naslednjih možnosti: 1) da odpravi napako na blagu, 2) da mu vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, 3) da blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 4) da mu vrne plačani znesek. V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega stavka.

Če obstoj napake na blagu oz. izdelku ni sporen, mora prodajalec čimprej, najkasneje pa v roku osmih (8) dni, ugoditi kupčevi zahtevi. Če je obstoj napake na blagu oz. izdelku sporen, pa mora prodajalec kupcu pisno odgovoriti na njegovo zahtevo najpozneje v osmih dneh po prejemu kupčeve zahteve.

Odgovornost prodajalca oz. ponudnika za stvarne napake ni podana v primerih, ki izhajajo iz sfere kupca (oz. tretje osebe), zlasti pa če nastanejo zaradi nepravilne uporabe, mehanske poškodbe ali nedovoljenih posegov (npr. popravil, predelave, odpiranja ohišja, razstavitve blaga oz. izdelka, ...).

Obrazec za uveljavitev pravic potrošnikov ob ugotovitvi stvarne napake na izdelku se nahaja TUKAJ.

Kupec izpolni Obrazec za uveljavitev pravic potrošnikov ob ugotovitvi stvarne napake na izdelku (ali sam napiše izjavo z vsemi v obrazcu zahtevanimi podatki) in ga skupaj z izdelkom na katerem uveljavlja stvarno napako, pošlje ponudniku oz. prodajalcu s priporočeno pošto (ali pa z dostavno službo) na naslov prodajalca oz. ponudnika Fullhauz d.o.o , Einspielerjeva ulica 31, 2000 Maribor ali pa ga osebno prinese v trgovino ponudnika Fullhauz okna in vrata , Einspielerjeva ulica 31, 2000 Maribor. V primeru, da kupec o napaki prodajalca obvesti osebno, mu mora prodajalec o tem izdati potrdilo.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu in odgovornost ponudnika za stvarne napake natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval relevantno zakonodajo (zlasti Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudil doseči sporazumno rešitev morebitnega spora.

V primeru, da ima uporabnik spletne trgovine pripombo ali pritožbo (v nadaljevanju »pritožba«) na spletno trgovino, način komuniciranja ali poslovanja ponudnika, ipd., lahko ponudnika kontaktira na sledeče načine:


Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih (5) delovnih dneh po prejemu pritožbe uporabniku potrdil, da je prejel pritožbo, v istem sporočilu pa bo kupcu sporočil predviden rok obravnave pritožbe (glede na kompleksnost primera, v odvisnosti od potrebe po opravi poizvedb, pridobitve dokazov, dodatnih informacij, ipd.) in ga vseskozi obveščal o poteku postopka reševanja pritožbe.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Fullhauz d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.--IZREDNI PRIMERI

Pridržujemo si pravico, da v osmih dneh od danega naročila, le to storniramo v kolikor plačilo iz strani stranke ni izvedeno ter če nas stranka o tem ne obvesti v teh osmih dneh, da namerava kako drugače plačati ali kaj drugega.

V naši spletni trgovini želimo imeti čim več zadovoljnih kupcev, zato se bomo trudili, da bo naša ponudba zanimiva in vredna zaupanja.

Vracilo blaga Odstop od pogodbe.pdf